Boten

Na het schaalkuiltje, dat later aan bod komt, is de boot het meest voorkomende motief op de rotsen. De manier waarop de boten zijn afgebeeld, varieert enorm, van simpele enkellijnige boten tot mooi gedetailleerde boten. De bemanning wordt meestal weergegeven door korte vertikale lijnen

boot

Eenvoudige enkellijnige boot met bemanningslijnen. Foto na dokumentatie door © Tanums Hällristningsmuseum Underslös.

In een aantal gevallen zijn er echter ook herkenbare mensen op de boten afgebeeld. Geen van de boten hebben zeilen, zodat ze waarschijnlijk met behulp van peddels werden voortbewogen, zoals bijvoorbeeld te zien is op de hieronder afgebeelde boot van Lövåsen

boot

De boten werden waarschijnlijk voortbewogen met peddels. Foto na dokumentatie door © Tanums Hällristningsmuseum Underslös.

Meer foto's van de gedocumenteerde rotsen van Lövåsen vindt u hier

De prehistorie kende het begrip rangordegrootte. Wat het belangrijkste was, werd het grootst weergegeven. Vaak zijn de herkenbare mensen op de boten onevenredig groot afgebeeld, omdat zij waarschijnlijk belangrijker waren dan de rest van de bemanning. Mogelijk waren het goden of priesters, die met opgeheven, heilige bijlen een bepaald ritueel uitvoerden, ter ere van een bepaalde godheid.

Deze theorie wordt aannemelijk gemaakt door vondsten van bronzen beeldjes, die aan de onderzijde waren voorzien van een staafje, waarmee ze waarschijnlijk op een houten miniatuurboot werden bevestigd. Dergelijke boten werden waarschijnlijk tijdens rituelen rondgedragen.

boot

Waarschijnlijk werden er tijdens rituelen miniatuurboten gebruikt. Hier een tweetal mogelijke reconstructies van zo'n miniatuurboot

Boten waren belangrijk voor de Bronstijdbewoners. In een gebied dat werd beheerst door water was het het meest ideale transportmiddel. Toch hadden de circa 10.000 boten die op de rotsen van Bohuslän staan afgebeeld, een rituele betekenis. Men geloofde dat de zon op een 'geestes'boot onder water in "de andere wereld" naar haar beginpunt werd teruggebracht om daar, in het oosten, opnieuw geboren te worden. De boot kan echter ook bedoeld zijn als een doden- of voorouderboot, afgebeeld op weg naar het dodenrijk in de Andere Wereld.

boot

Heeft deze boot drie overleden personen aan boord onderweg naar de "andere wereld"? Fossum T 261. Foto: © Ellen Meijer

De hierboven afgebeelde boot van Fossum wordt wel gezien als de nachtboot (hij vaart van rechts naar links). Volgens deze theorie zouden de drie mensfiguren symbool staan voor overledenen die in linnen doeken zijn gewikkeld. De twee moeilijk te duiden figuren boven de boot worden in deze samenhang gezien als vogels.

Helaas is het niet meer mogelijk de beeldtaal van de Bronstijd te achterhalen, zodat het bij theorien zal moeten blijven.

Terug naar boven

Met uitzondering van de 'rood' ingekleurde afbeeldingen, zijn alle foto's gemaakt tijdens de documentatieweek georganiseerd door Tanums Hällristningsmuseum Underslös / Scandinavian Society for Prehistoric Art. De copyright berust bij deze organisatie.
Onze dank gaat dan ook uit naar Tanums Hällristningsmuseum Underslös voor het mogen gebruiken van de foto's.

Terug naar boven