Werkweek of Arbetsseminar

Het Arbetsseminar is bij uitstek geschikt om de rotstekeningen beter te leren kennen. Ieder jaar vindt deze "werkweek" plaats in week 30 - meestal is dit de laatste week van juli. Dit "Arbetsseminar" is toegankelijk voor iedereen die meer wil dan alleen rotstekeningen bekijken.

Tijdens deze internationale werkweek ligt de nadruk op het documenteren en registreren van de rotstekeningen, die zwaar te lijden hebben van de milieuvervuiling. Deze documentatie gebeurt in samenwerking met locale-, nationale- en internationale instanties en vormt een onderdeel van het EU project.

Als deelnemer krijgt u de toestemming om op de rots te werken. Dichterbij de prachtige mysterieuze afbeeldingen uit onze prehistorie kunt u niet komen. De gedocumenteerde rotsen worden uiteindelijk gepubliceerd. Inmiddels zijn er drie delen verschenen. Zie ook publicatie / promotie voor meer informatie over deze delen.

Ongeveer 1/3 deel van de tijd is gereserveerd voor interessante lezingen, de resterende tijd wordt er in groepsverband aan de rotstekeningen gewerkt, zowel overdag als 's avonds. Uiteraard krijgt u een uitgebreid onderricht in dag- en nachtfotografie, de frottage- (afwrijvings-)techniek en leert u de afbeeldingen op juiste wijze in te schilderen. Daarnaast zijn er (nacht)excursies naar enkele van de mooiste rotstekeningen uit de streek.

Aanmelden kan op de website van Tanums Hällristningsmuseum.

Het voorlopige programma voor 2016 volgt z.s.m.

Terug naar boven