Publicaties

De onderstaande publicaties en boeken zijn via onze website verkrijgbaar. Kijk ook eens bij de ansichtskaarten en de houten figuren

Het bestelformulier vindt u onderaan deze pagina.

Adoranten, Årsskrift för Scandinavian Society for Prehistoric Art, van 1970 tot heden.

Prijs € 9,-

Het jaarboek van SSfPA / Tanums Hällristningsmuseum Underslös. De leden van SSfPA krijgen dit jaarboek steeds uitgereikt. Het bevat veel artikelen over de rotskunst, onderzoeken over speciale onderwerpen, resultaten van onderzoeken, nieuwe vondsten, etc. De artikelen zijn in het Deens, Zweeds, Engels en Duits. Onmisbaar voor de onderzoekers en geïnteresseerde leken.

Zie hier voor de inhoudsopgave van de Adoranten vanaf 2002

Milstreu, Gerhard en Prøhl, Henning: Dokumentation och registrering av hällristningar i Tanum

Prijs € 18,15 (Leden SSfPA € 16,-)

De volledige publicatie van de gedocumenteerde rotsen van een bepaald gebied, resultaat van het onderzoek dat voor het grootste deel in de jaarlijkse werkweken plaats vindt. Voor iedereen die meer wil zien dan alleen de paar voor toeristen ontsloten locaties. Naast de beschrijvingen en afbeeldingen (foto's en grafische bewerkingen) van de rotsen, wordt aandacht besteed aan de documentatie- en registratiemethodes. Alle teksten zijn in het Zweeds en Engels.

Deel 1: de 26 rotsen van Aspeberget
Deel 2: Fossum, inclusief alle rotstekeningen tussen de E6 en het museum
Deel 3: Kalleby, Ryk, Finntorp

Klik hier voor een korte impressie van deel 3 of
hier voor de boekbespreking door Prof. John Coles.

Milstreu, Gerhard en Prøhl, Henning Editors: Prehistoric pictures as archeological source (Förhistoriska bilder som arkeologisk källa).

ISBN 91-85952-89-3 ISSN 0282-9479. Prijs € 27,-- Leden SSfPA € 24,50

Het 50-jarig bestaan van Tanums Hällristningsmuseum Underslös is in 2002 gevierd met een symposium Prehistoric pictures as an archeological source. De hedendaagse studie van de rotstekeningen richt zich meer en meer op de informatieve waarde van de afbeeldingen, met name binnen de studie van de Scandinavische bronstijd. Het symposium maakte duidelijk dat de motieven op de rotsten even belangrijk en informatie zijn als de voorwerpen uit dezelfde periode.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek


In het boek staan 13 artikelen van de deelnemers aan het symposium: Lasse Bengtsson, Ulf Bertilsson, Josefine Franck Bican, Åsa Fredell, Joakim Goldhahn, Knut Helskog, Steffan Herrik, Flemming Kaul, Kristian Kristiansen, Johan Lagergård, Jarl Nordbladh, Sikke Viste en Katty Hauptman Wahlgren. Zes artikelen zijn in het engels, drie in het zweeds en vier in het deens.

Milstreu, Gerhard: Rotstekeningen.

Prijs € 2,50

Nederlandse vertaling van het boekje "Hällristningar". Deze prospectus van Tanums Hällristningsmuseum Underslös geeft een kort overzicht en uitleg over de motieven die op de rotsen in de Zweedse provincie Bohuslän te vinden zijn, zoals boten, mensen, dieren, zonnetekens, etc. Ook de onderwerpen "Betekenis", "Verwering" en "Reproductie" worden besproken.

(De prospectus is ook verkrijgbaar in het Engels, Duits en Zweeds)

Houwink, Marijke: Sporen in Steen

Prijs: € 10,--

Marijke heeft de indrukken die ze opdeed tijdens haar werk op de rotsen op een prachtige wijze verwoord in een aantal proza's, gedichten en “rotsliederen”. Compleet met bijpassende veelkleurige afbeeldingen van rotstekeningen.

Een symbiose van rotskunst en dichtkunst.

Evers, Dietrich: De magie van de beelden

Prijs: € 11,50

Prehistorische Scandinavische Rotstekeningen. Nederlandse vertaling van "Magie der Bilder". Meer dan 40 jaren onderzocht Dietrich Evers de rotstekeningen. Aan de hand van 137 afbeeldingen van Scandinavische rotsgravures voert hij de lezer in de wereld van onze vroege voorouders en tracht hij een beeld te vormen van hun leven en levensopvatting.

Zijn conclusies zijn vaak spectaculair, maar zijn zeker niet speculatief te noemen.

Evers, Dietrich: Jagers en Boeren

Prijs: € 4,00

Aan de hand van rotstekeningen in Europa wordt de overgang van de jagercultuur in de Steentijd naar de agrarische gemeenschappen in de Bronstijd duidelijk gemaakt.Evers, Dietrich en Stölting, Siegfried: De boot van de toendra

Prijs € 3,50

Op een prettige verhalende manier wordt de constructie, bouw en het gebruik van de prehistorische boot uitgelegd. Met prachtige tekeningen.

Jurriaanse, Jurri: Rotstekeningen in Bohuslän.

Prijs € 2,50

Het boekje begint met een beschrijving van de verschillende motieven, gevolgd door een verslag van de werkwijze in het jaarlijkse "Arbetsseminar", waar de rotsen door leken onder deskundige leiding onderzocht en gedocumenteerd worden. Tenslotte worden de 10 voor toeristen ingekleurde rotsen en nog 12 "verborgen" locaties kort gekarakteriseerd en de routes er naar toe beschreven.

Ook verkrijgbaar in het Engels en het Zweeds

Jurriaanse, Jurri: De zon op de rotsen.

Prijs € 2,50

Een voorzichtige poging om, aan de hand van 45 afbeeldingen van rotstekeningen, door te dringen tot de mogelijke religieuze opvattingen in de Bronstijd. Dat in elk geval de zon een grote rol hierin gespeeld moet hebben wordt in dit boekje wel duidelijk.Jurriaanse, Jurri: Wat zijn schaalkuiltjes - de stenen van Schokland en Kuinre.

Prijs € 2,50

Geschreven n.a.v. de vondst van schaalkuiltjes in Nederland. Het raadsel van dit eenvoudige symbool op de rotsen zal door ons nooit helemaal opgelost kunnen worden. De schrijver heeft echter veel oude gebruiken kunnen achterhalen, waardoor toch veel duidelijk wordt.

De volledige documentatie van de vondsten in Nederland besluiten dit boekje.

Jurriaanse, Jurri: De mannen van Kalleby.

Prijs € 2,50

Vaak zijn de rotsen over een zeer lange tijd gebruikt, waardoor afbeeldingen over elkaar heen staan. Op de rots bij Kalleby staan afbeeldingen uit tenminste 4 perioden. Welke afbeeldingen en welke perioden zijn hier terug te vinden. De prospectus komt met een kleurafbeelding overeenkomstig de verschillende perioden.Kaul, Flemming: Is de boot een scheermes? Is het scheermes een boot?

Prijs € 2,50

Nederlandse vertaling van: "Er skibet en ragekniv? Er ragekniven et skib? Een groot aantal boten op rotsen leken niet te zijn afgemaakt, omdat ze maar half waren. Dr. Flemming Kaul ontdekte dat dit scheermessen moesten zijn. Het interessante boekje bevat 24 afbeeldingen en getuigt van een gedegen onderzoek. Het artikel (deenstalig) is ook gepubliceerd in het jaarboek Adoranten van 1996

Elverheim, Inga: Vrouwen op de rotsen.

Prijs € 1,60

Nederlandse vertaling van een samenvatting van een scriptie voor het Archeologisch Instituut Göteborg. Er zijn niet veel vrouwen op de rotsen afgebeeld, maar toch kon Inga Elverheim 17 voorstellingen beschrijven. Interessant om ze terug te vinden op de rotsen.Meijer, Ellen: Rotstekeningen, een fascinatie.

Prijs € 4,50

Na een schets van het leven in de Bronstijd wordt een goed overzicht gegeven van de motieven die we op de rotstekeningen kunnen vinden, waarbij zo mogelijk gewezen wordt op vondsten uit die tijd. Er spreekt enthousiasme, bewondering en deskundigheid uit dit boekje, waardoor de lezer zeker ook gefascineerd raakt.

Strömberg, Håkan: Boottypes op de rotsen van Kville

Prijs € 3,50

Nederlandse vertaling van: "Båttyper på hällristningar i Kville, herdruk uit Bohusläns Årsbok 1983. Aan de hand van de boten op de rotsen van het Kville district in Bohuslän, probeert de schrijver de constructie te achterhalen van de boten zoals deze door de mensen in de Bronstijd werden gebruikt. Inclusief 44 zwart wit afbeeldingen.

Set ansichtkaarten

Prijs per set € 2,50

De setjes bestaan uit vier ansichtkaarten met een formaat van 10 x 14,5 cm, gedrukt op zwaar papier. Er zijn 3 verschillende setjes:

set 1       set 2  

set 3  
  Aanvraag formulier  Uw naam:

  Uw email:

  Uw vraag:

  

     
Terug naar boven